Publications

Books

La invenció dels càtars. La veritable història dels Bons Homes a Catalunya (Barcelona: Angle Editorial, 2016)  + info→

– [with E. Berga, S. Cingolani] L’herètica pravitat a la Corona d’Aragó: Documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Col·lecció “Diplomataris” 69 i 70 (Barcelona: Fundació Noguera, 2015), 2 vols., 963 p. [Obra completa: 978-84-9975-699-8]

–  Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos (siglos XII-XIV) (Madrid: Cátedra, 2012), 472 p. [ISBN: 978-84-376-2966-7] buy →

Research notes:
– J. Mensa, “El fonament filosòfic del catarisme: a propòsit d’un llibre recent,Enrahonar 54 (2015): 119-125.

Reviews:
– R. Ramis, Hispania Sacra, vol. 44, n. 133 (2014), p. 397-401.
– M. Diago, Anuario de Estudios Medievales, vol 43, No 1 (2013), p. 427-430.
– E. Mitre, La Aventura de la Historia, num. 165, 2012, p. 68.
C. Miró, Sonograma Magazine April 2012.
–  R. García Cárcel, ABC Cultural, 19 May 2012, p. 20

– [Ed. and introd.] Giacomo Casanova, Soliloquio de un pensador. Translation: Conxa Grau i Joan Carles Otero (Sant Cugat: Arpegio, 2011) [978-84-938261-4-7] extract → 

Reviews:
C. Miró, Sonograma Magazine March 2012

Thesis (Tesi doctoral)

La recepció d’Aristòtil en la medicina d’Arnau de Vilanova (c. 1240-1311). Estudi de les citacions i anàlisi dels continguts en l’obra mèdica autèntica. Tesi doctoral (Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015) [http://hdl.handle.net/10803/322084]

Articles in scientific journals

– “Algunes teories de la Física d’Aristòtil aplicades a la medicina d’Arnau de Vilanova,” Medievalia 18/1 (2015), 189-197 download →

– “L’assimilació dels llibres sobre els animals d’Aristòtil en la medicina d’Arnau de Vilanova (c. 1240-1311)”, Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 35/1 (2015): 35-55 download →

– “Aristotle in the medical works of Arnau de Vilanova (c. 1240-1311)”, Early Science and Medicine 19/3 (2014), pp. 236 – 257 download →

– “Ramon de Penyafort i el procediment inquisitorial contra els heretges”, Revista de Dret Històric Català 13 (2014), pp. 143-176 link →

– “‘Lo pus franch rey’ Pere el Catòlic i la qüestió de l’heretgia a Catalunya (1196-1213)”, Analecta Sacra Tarraconensia 87 (2014), pp. 135-190 info →

– “Arnau de Vilanova and Bernard de Gordon: similarities and differences in the use of Aristotle in the medical works (1270-1320)”, Medievalia 16 (2013), pp. 65-70 [publicat també a: J. Curbet i A. Reche (eds.), Translatio. Transition, Mobility and Change in Medieval Culture (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum 2014), pp. 83-88] read →

– “La construcció de la memòria dels càtars i els valdesos a la Corona d’Aragó als segles XVI i XVII”, Revista Catalana de Teologia 38/2 (2013), pp. 919-943 read →

– “Una breve disertación sobre los valdenses de Josep Mercader (1742)”, Hispania Sacra, 129/1 (2012), pp. 279-307 read →

– “Historiografía del catarismo en Cataluña. Estudios y documentos (siglo XIII)”, Acta Historica et Archeologica Mediaevalia, 30 (2009-2010), pp. 375- 408 read →

– “Durand de Huesca y la lucha contra el catarismo en la Corona de Aragón”, Anuario de Estudios Medievales, 39/1 (2009), pp. 3-25 read →

Book chapters

– “Consideraciones sobre el sueño y la vigilia en la medicina de Arnau de Vilanova”, Giuseppe Pantano (ed.), Arnaldo da Villanova e la Sicilia. I Convegno Internazionale in memoria di Alessandro Musco (Montalbano Elicona, 7-9 maggio 2015), Palermo, Officina di Studi Medievali (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 20), 2017, pp. 65-75.

– [with M. Forcano] “Guerra i Pau en la nostra història”, Jordi Savall (dir.), Guerre et Paix dans l’Europe du Baroque (Bellaterra: Alia Vox 2015), pp. 38-49 (Text in Catalan, French, English, Spanish, German and Italian).

– “Els càtars i els inicis de la inquisició a Catalunya”, Josep Serrano (ed.), Els càtars, una ruta a Catalunya. En el VIII centenari de la batalla de Muret 1213-2013 (Caseres: Ajuntament de Caseres 2014), pp. 39-51.

– “La législation contre l’hérésie dans la Couronne d’Aragon au temps du roi Pierre II d’Aragon”. Le Temps de la Bataille de Muret (12 septembre 1213). Actes du 61e congrès de la Fédération historique de Midi-Pyrénées, Muret 13-15 septembre 2013. Eds. J. Le Pottier, J. Poumarède, C. Marquez et R. Souriac (Société d’Études de Comminges 2014), pp. 219-230.

– “La història de Joana d’Arc”, Jordi Savall (dir.), Jeanne d’Arc. Batailles et Prisons (Bellaterra: Alia Vox, 2012), pp. 297-305 (Text in Catalan, French, English, Spanish, German and Italian).

– “Quan els pirineus no eren frontera”, Jordi Savall (dir.), Le Royaume Oublié. La Tragédie Cathare. The Albigensian Crusade (Bellaterra: Alia Vox, 2009), pp. 52-53 (Text in Catalan, English, Spanish, French, German, Italian and Occitan).

Other publications (altres publicacions)

– “Arnau de Vilanova i la concepció de la medicina com a ciència aristotèlica”, Mot so razo 16, 2017, 55-60

– “El valor de les humanitats”, Sonograma magazine, 29 de gener de 2015 read →

– “Cronologia i textos”, Jordi Savall (dir.), Bal·kan. Miel et Sang: Les voix de la memoire (Bellaterra: Alia Vox, 2014), pp. 53-61 (Text in Catalan, French, English, Spanish, German, Italian) read review →

– [with M. Forcano] “Cronologia de Síria: 5.000 anys d’història i escriptura,” Jordi Savall (dir.), Orient-Occident II. Hommage à la Syrie (Bellaterra: Alia Vox, 2013), pp. 170-186 (V. Schweitzer, The New York Times 19 December, 2013).

– “Cronologia dels Balcans”, Jordi Savall (dir.), Esprit des Balkans (Bellaterra: Alia-Vox, 2013), pp. 118-124.

– “La Capella Reial de Catalunya: passat, present i futur”, Sonograma magazine, núm. 019, juny 2013 read →

– [with M. Forcano] “Cronologia de La Capella Reial de Catalunya”, Jordi Savall (dir.), La Capella Reial de Catalunya 25 anys (Bellaterra: Alia-Vox 2013), pp. 578-594.

– “Científicos: de las estrellas a los hombres”, Historia National Geographic “Figuras del Renacimiento”, maig 2013, pp. 60-71.

– “La rebelión de los Husitas”, Historia National Geographic 86, 2011, pp. 20-22.

– “Athanasius Kircher. Sobre les propietats curatives de la Música i el ‘so’ al segle XVII”, Sonograma Magazine 9, 2011 read →

– [With M. Forcano] “Chronologie”, Jordi Savall (dir.), Mare Nostrum. Orient-Occident: Dialogue des musiques chrétiennes, musulmanes et juives autour de la Méditerrané (Bellaterra: Alia Vox, 2011), pp. 44-52 (Text in Catalan, French, English, Spanish, German, Italian, Arab, Hebrew, Greek and Turkish) read review →

– “La leyenda del Grial. Anhelo de perfección”, La Aventura de la Historia 134 (2009), pp. 34-37.

– “El Eterno retorno de los cátaros”, La Aventura de la Historia 130 (2009), pp. 50-55

– “Cátaros en España. Nuevas perspectivas”, Clio: Revista de Historia. Especial “Cátaros ¿rebeldes con causa?”, abril, 2009, p. 46-55

– “Guillhem Belibaste. Historia de una traición”, La Aventura de la Historia 107 (2007), pp. 22-29.

– “Cátaros en España, el último refugio”, Clío: Revista de Historia 68 (2007), pp. 22-29.